.

O GALOVIĆEVOJ JESENI

Naslovna
Povijest
Nagrade
Vijesti
Kontakt
Organizatori
Forum
Prijave
Sponzori

MALI GALOVIĆ

O Malom Galoviću
Radionice 2007
Radionice 2008
VOLONTERI
PRESS
LINKOVI

NAGRADNA IGRA

2008.
Naslovna stranica Bibliografija
O Galoviću - bibliografija

U ovom kratkom pregledu donosimo Vam izbor iz bibliografije koja se bavi životom i djelom Frana Galovića. Stoga - odmah na posao!

Batušić, Nikola: Galovićeva Tamara i Wildeova Saloma, Krležini dani u Osijeku, 1999.

Batušić, NIkola: Galovićeva trilogija Mors regni kao paradigma modernističke povijesne drame, Dani hvarskoga kazališta, XXVIII, str. 120-129

Brlenić Vujić, Branka: Pjesnički krajolici Frana Galovića, Život i škola, 1993., br. 3.

Detoni Dujmić, Dunja: Europske usporednice u Galovićevim kazališnim kritikama i dramama, Krležini dani u Osijeku, 2004.

Detoni Dujmić, Dunja: Fran Galović, Zavod za znanost o književnosti Filozofskog fakulteta, 1998.

Dolenec Dravski, Miroslav: Poetica Galovichiana, Kaj, 1994., br. 6.

Jelušić, Božica: O Galoviću i jatu čvoraka, Kaj, 1994., br. 2/3.

Jelušić, Božica: Štorga, ili - zašto nam Galović nedostaje, Kaj, 2003., br. 1/2.

Krklec, Gustav: Galovićev Peteranec, Slavonski narodni kalendar, 1994.

Krleža, Marina: Fantastika - neutaživa moć ljudskih instikata, Podravski zbornik, 2005.

Lončarić, Mijo: Galovićeva i današnja peteranska kajkavština, Kaj, 2003., br. 1/2.

Milanja, Cvjetko: Fran Galović: istost štokavske i kajkavske poetike, Umjetnost riječi, 2000.

Mustafa, Danijela: Dramski opus Frana Galovića, Podravski zbornik, 1997.

Pažur, Božica: Suvremenost i svevremenost Galovićeve kajkavske lirike na primjeru interpretacije pjesme Mesečina, Kaj, 2003., br. 1/2.

Peričić, Denis: Galovićevo pjesničko naslijeđe, Kaj, 2003., br. 1/2.

Pulišelić, Zrinka: Fran Galović - Pred smrt: "pretapanje" verizma u artizam, Dani hvarskoga kazališta, XXVII.

Skok, Joža: Ignis verbi kajkavicae: nove kajkavske studije, eseji i rasprave, Kajkavsko spravišče, 2007.

Skok, Joža: Krležina kritička interpretacija, afirmacija i negacija Frana Galovića, Kaj, 2003., br. 1/2.

Skok, Joža: Ljetopis Frana Galovića, Kaj, 2003., br. 1/2.

Solar, Milivoj: Fran Galović, Podravski zbornik, 2006.

Solar, Milivoj: Kad romantični pjesnik postane vjesnik Demona, Poezija, 2006., br. 1/2.

Solar, Milivoj: Vježbe tumačenja. Interpretacija lirskih pjesama, Matica hrvatska, 1997.

Šicel, Miroslav: Fran Galović u kontekstu hrvatske moderne, Kaj, 2003., br. 1/2.

Šicel, Miroslav: Galovićeva "Ispovijed" u kontekstu pripovjedačke proze hrvatske moderne, Kaj, 2003., br. 1/2.

Vaupotić, Miroslav: Tragom tradicije, Matica hrvatska, 2002.

Vegh, Željko: Izgubljeno ladanje Frana Galovića, Kaj, 2001., br. 4/5.

Visković, Velimir: Modernost novela Frana Galovića, Vuk Karadžić, 1976.
 

DIGITALNA AUDIO JESEN

Radionice
Tribine
Dodjela nagrada
Razgovori

DIGITALNA VIDEO JESEN

Radionice
Tribine
Dodjela nagrada
Gosti

O GALOVIĆU

Biografija
Digitalizirana proza
Digitalizirana poezija
Digitalizirana drama
Ostalo
Bibliografija

MODERNA I MODERNIZAM

Autori
Djela
Kontekst
Bibliografija